2017

Năm 2017 đã ghi nhận những thành công đáng tự hào của RITAVÕ trong việc đưa tên tuổi Kohler đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Qua đó, RITAVÕ đã được vinh danh với 3 hạng mục giải thưởng: Nhà phân phối xuất sắc hằng năm của Kohler, Tăng trưởng dự án tốt nhất và Dự án tiêu biểu nhất. 


Annual Outstanding Distributor Award


Annual Best Project Growth Award


Annual Best Iconic Project Award