2016

Các giải thưởng danh giá RitaVõ đạt được trong năm 2016: 


Kohler Annual Best Showroom Award - Asia Pacific


Kohler Annual outstanding Distributor Award - Asia Pacific