2014

Ấn tượng và xứng danh doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nội thất cao cấp tại Việt Nam, năm 2014 được xem là năm đáng nhớ khi RITAVÕ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

  • RITAVÕ đã đạt hai giải thưởng lớn là Dịch vụ xuất sắc và Showroom xuất sắc khu vực Châu Á.


Kohler Annual Excellent Service Award – Asia


Kohler Annual Excellent Showroom Award – Asia