2014

Các giải thưởng danh giá mà công ty RitaVõ đạt được trong năm 2014:


Kohler Annual Excellent Service Award – Asia


Kohler Annual Excellent Showroom Award – Asia