2012

Các giải thưởng giá trị mà RitaVõ đạt được trong năm 2012: 


Kohler Annual Kitchen Best Sales Award


Kohler Annual Best Sales Growth Award - Asia