2018

Giải thưởng danh giá RitaVõ đạt được trong năm 2018: 

2018 Kohler K&B Asia Pacific Annual Award